اخبار و مقالات

آخرین اخبار و مقالات مرتبط با فروشگاه تجهیزات آبیاری روان رود

انواع مختلف کاربرد پره در پمپ ها (Vans)

انواع مختلف کاربرد پره در پمپ ها (Vans) در پمپ های گریز از مرکز (Centrifuge Pump) نوع پره (Vane) به مصرف و شرایط محل مورد نیاز و عملکرد آن پمپ بستگی دارد که از چه نوع جنس و چگونه شکلی مورد استفاده قرار می گیرد. پره های پمپ می تواند از تک پره (Single Vane)…

Details

ساختار پمپ های گریز از مرکز(Centrifuge Pump Construction )

ساختار پمپ های گریز از مرکز(Centrifuge Pump Construction ) در اوایل صنعت پمپ سازی شروع به ساخت پمپ هایی کردند که فقط قادر بودند آب را پمپاژ کند آن هم نه برای ارتفاع های زیاد به همین دلیل این پمپ بازده چندان خوبی نمی تواند داشته باشد. ولی برای شروع بد نبود. اما امروزه صنعت…

Details

اجزای پمپ

اجزای پمپ محفظه آب بندی: این محفظه شامل آب بندها و اجزاء مربوطه است برای رسیدن به بازدهی مناسب در قطعات هیدرولیک وجودآب بندی کامل و مناسب ضروری است.آب بندی بین قطعات درهیدولیک بوسیله آب بندهاانجام میشود.آب بندها براساس استفاده به دو نوع کلی ثابت و متحرک تقسیم میشوند: آب بند ثابت: به صورت واشر…

Details

بررسی تغییرات الگوی جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا در شرایط کم آبیاری و گلخانه ای

بررسی تغییرات الگوی جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا در شرایط کم آبیاری و گلخانه ای شناخت نحوه جذب آب توسط ریشه گیاه در شرایط تنش آبی منجر به تشخیص محل مناسب برای تخلیه آب آبیاری است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تنش رطوبتی خاک بر نحوه جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا…

Details